LHC
Nederlands Français English
watisLHC doelstelling zoek actueel kalender login

Welkom bij LHC

Hahnemann

Reageer op het KB Homeopathie en kom op voor klassieke homeopathie:

Het ontwerp van KB dat homeopathie reguleert betekent voor veel klassiek homeopaten dat zij de deuren van de praktijk moeten sluiten. Reageer: druk deze brief af, teken hem en vul eventueel aan met een persoonlijke getuigenis. Verzend hem per post of per mail (adresgegevens zijn in het document vermeld) aan het Ministerie van Volksgezondheid.
Uiteraard kan u ook een kopij ervan bezorgen aan degene die u politiek vertegenwoordigt.

Gemeenschappelijk persbericht van de beroepsvereniging LHC (Liga Homeopathica Classica) en het CKH vzw (Centrum voor Klassieke Homeopathie):

Gesloten wegens wetgeving?

Op 12 juli 2013 heeft de Ministerraad ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de homeopathie, dat ervoor moet zorgen dat in de toekomst nog enkel medisch geschoolden het beroep van homeopaat zullen kunnen uitoefenen. In plaats van een legaal kader te scheppen voor de professionele homeopaten die niet binnen de geneeskunde werken, leidt dit KB ertoe dat een deel van de Belgische professionele homeopaten binnenkort de praktijk zal moeten stopzetten. Een aantal onder hen zou in aanmerking komen voor overgangsmaatregelen, maar de precieze richtlijnen hieromtrent zijn op dit moment nog niet gekend.

Het KB, dat tot doel had “de patiënt te beschermen”, leidt er niet alleen toe dat het voor professionele homeopaten moeilijker wordt om hun beroep uit te oefenen, maar ook dat het moeilijker of zelfs onmogelijk wordt om nieuwe homeopaten te scholen. Ook medisch geschoolden zullen de homeopathie enkel mogen gebruiken als aanvulling, en zullen over een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs moeten beschikken. Er is echter geen enkele Belgische universiteit die deze opleiding aanbiedt, en de universiteiten lieten al weten ook geen plannen in die richting te hebben. Kiezen voor een behandeling bij een professioneel homeopaat, die samenwerkt en informatie uitwisselt met de huisarts, wordt niet aangemoedigd maar integendeel in de toekomst onmogelijk gemaakt.

In plaats van een legaal kader te scheppen, waarbinnen de patiënt de vrije keuze heeft van therapie en therapeut, en er tegelijk van op aan kan dat de therapeut wel degelijk behoorlijk is opgeleid in de gekozen behandelwijze, wordt met het huidige KB de patiënt in de toekomst het recht op een homeopathische behandeling bij een professioneel homeopaat ontzegd.
Voor de vele patiënten die hun vertrouwen stellen in een professioneel homeopaat, schept dit KB de grootste verwarring. Kunnen ze nog terecht bij hun homeopaat, of zal er een bordje “Gesloten wegens gewijzigde wetgeving” aan de deur hangen?

In tegenstelling tot wat vele media doen uitschijnen, zijn deze maatregelen vandaag nog niet van kracht. Voorlopig kan men nog terecht bij de vertrouwde therapeut. Het CHK en de LHC doen al het mogelijke om voor de patiënten een goede oplossing te vinden. Voor de laatste stand van zaken en opinies kan men terecht op www.ligahomeopatica.be en www.ckh.be.

Meer info: Hendrik Rebry – 0477 51 85 21
Mail: info@ligahomeopatica.be

 

Welkom op de site van de Liga Homeopathica Classica.

Hier kunnen jullie allerhande informatie vinden over de Liga.
U kan nuttige links, onze agenda en interessant nieuws terugvinden op onze site.

Bienvenue sur le site du Liga Homeopathica Classica.

Ici vous pouvez trouver toutes sortes d'information au sujet du Liga. Vous pouvez trouver des liens utiles, notre ordre du jour et des nouvelles intéressantes sur notre site.
Choisissez votre langue en haut.

Welcome on the website of the Liga Homeopathica Classica.

Here you can find information about the Liga. You can find useful links, the LHC agenda and interesting news on our website.
Choose your language on the right top side.

Logo


Whaw