LHC
Nederlands Français English
watisLHC doelstelling zoek actueel kalender login
Steun ons door de prijs van een homeopathisch consult te storten :

Welkom bij LHC

red

Liga Homeopathica Classica. IBAN : BE 75 777 59279 3651  BIC : GKCCBEBB met vermelding; Red de Homeopathie
of via PayPal account: www.ligahomeopatica.be

• Info voor cliŽnten KB Homeopathie: lees de brief van de voorzitter van LHC.


HRI

Een gefundeerd antwoord (in Engels) op veel gehoorde slogans tegen homeopathie kan je hier vinden. Van daaruit kan je andere talen kiezen (Frans-Duits-Italiaans-Spaans).


KB betekent mogelijke doodsteek voor Homeopathie.

hahnemann graf12 mei 2014: een zwarte dag voor de homeopathie in België! In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit dat de uitoefening van het beroep van homeopaat in België zou moeten regelen.

Wie echter aandachtig de wettekst bestudeert (zie link), komt al snel tot de vaststelling dat het eerder gaat om een wet die de doodsteek voor de homeopathie in België kan betekenen.

Zo lezen we onder hoofdstuk II in art.3 dat men om de homeopathie te mogen beoefenen:
1. Arts, tandarts of vroedvrouw moet zijn,
2. Moet beschikken over een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs.

Niemand in België voldoet aan deze twee voorwaarden omdat tot op heden homeopathie onderwezen werd aan privéscholen en niet aan hogescholen of universiteiten. Bovendien hebben in 2013 de decanen van de universiteiten in België in een gemeenschappelijke mededeling laten weten dat ze vinden dat homeopathie niet thuis hoort binnen de geneeskunde en dat ze geen homeopathie onderwijs aan de universiteiten wensen op te starten. Gezien dit standpunt zal er ook in de toekomst niemand nog homeopathie mogen beoefenen in België.

3. Bijkomend staat er in bijlage 1 Art. N1 van de wet dat artsen, tandartsen en vroedvrouwen enkel homeopathie mogen toepassen voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens het principe van Evidence Based Medicine (EBM).

Deze derde bijkomende voorwaarde maakt dat indien deze wet toegepast zal worden de échte homeopatische kunst niet meer kán toegepast worden. Er zijn namelijk verschillende vormen van homeopathie en de enige vorm van homeopathie waarbij men de werking kan aantonen via het Evidence Based Medicine-principe, de klinische homeopathie is. Dit is de vorm van homeopathie die het meest aanleunt bij de reguliere geneeskunde. Men behandelt hier de ziekte met homeopathische middelen in plaats van met chemische medicijnen. Hier gebruikt men dus wel homeopatische middelen, maar toch is deze vorm van homeopathie geen échte homeopathie omdat de regels van de homeopathie zoals die zijn terug te vinden in het ‘Organon der Geneeskunst’ van S. Hahnemann, niet gevolgd worden.Hahnemann

De échte homeopathie die de regels van S. Hahnemann wél volgt (zoals de klassieke of unitaire homeopathie), kan niet bewezen worden volgens de regels van Evidence Based Medicine. Dit komt omdat bij deze methode niet de ziekte behandeld wordt, maar wel de levenskracht van de zieke mens versterkt wordt. Hierbij wordt weinig of geen rekening gehouden met de ziekte, maar wél met de constitutie van de mens, de (levens)omstandigheden én mentale gesteldheid. Bij deze vorm van homeopathie wordt de remedie dus niet geselecteerd op basis van de ziekte en kan men geen EBM-bewijs aanvoeren. Het bewijs dat deze methode wel degelijk werkt, zijn de talloze tevreden gebruikers van deze methode.

We kunnen dan ook besluiten dat op basis van de laatste voorwaarde (EBM) de échte homeopaten niet meer kunnen werken in België en dat op basis van de drie bovengenoemde voorwaarden niemand in België nog homeopathie mag beoefenen.

NaCoZo betreurt dat men de kans gemist heeft om een goede regeling uit te werken voor de homeopathie, waarbij volgens ons een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de klinische homeopathie (die best enkel beoefend wordt door artsen of paramedici) en de klassieke (unitaire) homeopathie (die perfect en zonder risico door niet-medici toegepast kan worden).

Daarnaast betreuren we dat de consument niet gehoord werd in het tot stand komen van deze wet.
Bovendien is deze wet in strijd met de wet op de rechten van de patiënt die formuleert dat de patiënt het recht heeft op een vrije keuze van hulpverlening. Tal van patiënten zullen door het uitvoeren van deze wet niet meer terecht kunnen bij de (niet-arts) homeopaat van hun keuze.

We kunnen ons vragen stellen over de motivatie achter deze wet gezien het feit dat in landen zoals Nederland, Duitsland en Engeland de homeopathie wel beoefend mag worden door niet-artsen en niet-paramedici.

In het kader van deze verwikkelingen vrezen wij echter ook voor de toekomst van de andere toepassingen van de natuurlijke gezondheidszorg.

nacozoKom op voor klassieke homeopathie!
Wat kan jij doen? Sluit aan bij NaCoZo, de vereniging voor Natuurlijke Complementaire gezondheidsZorg. Zij komen op voor de klassieke homeopathie. Hen steunen kan volledig gratis via deze link of dit formulier. Het is van het allergrootste belang dat zij zoveel mogelijk mensen weten te verenigen, vandaar deze campagne en oproep om iedereen te mobiliseren. 

HOE KAN U ONS NU HELPEN?
 
U kan ons nu het beste helpen door ons financieel te ondersteunen en de kosten voor het vormen van een stevig juridisch dossier te helpen dragen.
Steun ons door de prijs van een homeopathisch consult te storten op
 
rekening nr. van LHC : IBAN : BE 75 777 59279 3651  BIC : GKCCBEBB
met vermelding : 'klassieke homeopathie in nood'

of gebruik de donateknop:


Zo kan jij in de toekomst hopelijk blijven gebruik maken van de goede eigenschappen van klassieke homeopathie!

Mail: info@ligahomeopatica.be

 

Welkom op de site van de Liga Homeopathica Classica.

Hier kunnen jullie allerhande informatie vinden over de Liga.
U kan nuttige links, onze agenda en interessant nieuws terugvinden op onze site.

Bienvenue sur le site du Liga Homeopathica Classica.

Ici vous pouvez trouver toutes sortes d'information au sujet du Liga. Vous pouvez trouver des liens utiles, notre ordre du jour et des nouvelles intéressantes sur notre site.
Choisissez votre langue en haut.

Welcome on the website of the Liga Homeopathica Classica.

Here you can find information about the Liga. You can find useful links, the LHC agenda and interesting news on our website.
Choose your language on the right top side.


Whaw